Skip to main content

Login   -   Intranet

Westfriesland Fonds kantoor

Welkom bij het Westfriesland Fonds

Het Westfriesland Fonds verleent financiële steun aan projecten die mensen bij elkaar brengt, hoe klein ook...

Wij steunen initiatieven op een breed maatschappelijk terrein voor onder andere:
 • sportverenigingen
 • dorps- en buurthuizen
 • scoutinggroepen
 • koren
 • muziekverenigingen
 • verenigingen voor natuurbehoud
 • muziekfestivals
 • toneelverenigingen
 • concertuitvoeringen
 • EHBO verenigingen
 • milieu werkgroepen
 • musea
 • jongeren- en jeugdcentra
 • foto- en filmclubs
 • theaterproducties
 • speeltuinverenigingen
 • kinderboerderijen
 • culturele centra
 • historische verenigingen
 • dansgroepen
 • reddingsbrigades
 • …en vele andere mogelijkheden

Op deze website maakt u kennis met en vindt u informatie over ons fonds. Hoe u bijvoorbeeld een aanvraag kunt indienen en wat de voorwaarden, richtlijnen en criteria zijn waaraan een project moet voldoen. U kunt hier een aanvraagformulier online invullen en het ons met alle gevraagde bijlagen toezenden. Verder treft u informatie aan over recentelijk ondersteunde projecten en bij fondsen vindt u informatie over andere fondsen, die mogelijk voor u interessant kunnen zijn.

Recent ondersteunde projecten

Oorlogsmuseum Medemblik

Oorlogsmuseum Medemblik biedt sinds 3 jaar een educatief aanbod voor scholen en groepen en is geopend voor individuele bezoekers. Om verder te ontw...

IJsclub Hoogkarspel

De IJsclub Hoogkarspel heeft de landijsbaan omgebouwd tot een sportcircuit. Er is rondom de ijsbaan een asfaltbaan aangelegd met de mogelijkheid om...
Sterrenkunde vereniging Orion

Sterrenkunde vereniging Orion

Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Orion die gevestigd is in het Streekbos Paviljoen is bezig met het opzetten van een onderzoeksprogr...