Ontstaan

De Stichting Westfriesland Fonds is voortgekomen uit de voormalige Spaarbank Westfriesland en bestaat sinds 27 oktober 1995. Het fonds functioneert geheel zelfstandig en onder eigen vlag.
Op 27 oktober 1995 sloot de Stichting Spaarbank Westfriesland zich aan bij de VSB Groep N.V. die toen deel uitmaakte van het Internationale bank- en verzekeringsconcern Fortis. Als gevolg daarvan kwam de Stichting Spaarbank Westfriesland in het bezit van een aanzienlijk kapitaal. Besloten werd om een belangrijk gedeelte van de jaarlijkse opbrengst van dit kapitaal ten goede te laten komen aan de samenleving in het werkgebied van de Spaarbank Westfriesland en daarvoor een fonds op te richten met de naam VSB Fonds Westfriesland.

Om de zelfstandige positie van het fonds te benadrukken en naamsverwarring met andere fondsen te voorkomen, heeft het bestuur op 1 januari 2008 besloten het fonds van een nieuwe naam te voorzien.
VSB Fonds Westfriesland wordt Westfriesland Fonds.