Personalia

J.B.M. Stijvers
T.P. van den Berg
J.C. Snijder
N.P.A. Hoogendijk
Drs. K. de Vries
J.H. Sijtsma 

P.G.J. Botman 
 
 

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid 

Administratie en projectbegeleiding