Personalia

Drs. K. de Vries
S.C. van den Berg
J.H. Sijtsma 
N.P.A. Hoogendijk
A. Bontekoning

P.G.J. Botman 
 
 

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Administratie en projectbegeleiding