Richtlijnen en criteria

De steun van het Westfriesland Fonds is vooral gericht op het mogelijk maken van duidelijke projecten in de voorbereidende fase. Het project mag dus niet voor of tijdens de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Steun kan ook worden verleend aan projecten met een looptijd van enkele jaren, maar kan nooit een permanent karakter hebben.

Het fonds ziet zijn taak als aanvullend, wat betekend dat gelet wordt of de aanvrager ook zelf genoeg initiatieven ontplooit om aan het benodigde geld te komen voor het project.
Exploitatiekosten, salariskosten, kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie en begrotingstekorten komen niet voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking.
Projecten waarin alleen een bijdrage wordt gevraagd voor het (ver)bouwen van opstallen (onroerend goed) worden niet gehonoreerd.