Afwijzing

Het Westfriesland Fonds geeft in principe geen steun aan:

  • individuen.
  • projecten die reeds een aanvang hebben genomen, of waarvoor al opdracht tot uitvoering is gegeven.
  • buitenlandse projecten.
  • projecten die hoofdzakelijk buiten het werkgebied plaatsvinden.
  • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren.
  • instellingen en projecten met een uitgesproken commerciĆ«le, politieke of religieuze doelstelling.
  • projecten ter dekking van exploitatie- of overheadkosten.
  • projecten die alleen betrekking hebben op het (ver)bouwen van opstallen, dus onroerend goed.