Vrijstelling van schenkingsrecht

Stichting Westfriesland Fonds is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat over donaties die door ons fonds verstrekt worden geen schenkingsrecht verschuldigd is en dat de ontvanger ervan evenmin aangifte behoeft te doen.