Bijlagen

Gelijktijdig met het ingevulde aanvraagformulier dient u de volgende informatie mee te sturen:

  • een volledige beschrijving van het project waarvoor steun wordt gevraagd;
  • algemene informatie/documentatie over uw organisatie en activiteiten;
  • de begroting van de kosten van het project en eventuele offertes;
  • het meest recente financieel jaarverslag (balans en resultatenrekening);
  • recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • actuele statuten;

Als een subsidieaanvraag niet compleet wordt ingediend, kan aanvullende informatie gevraagd worden en dit kan tot vertraging van de behandeling leiden.